HISTORIE  VORT LIV  KALD  SKAPULAR  TEKSTER  MESSE  BUTIK  LINKS

 

Den hellige liturgi er det højeste udtryk for vor deltagelse i Kristi bøn. denne deltagelse forlænges dagen igennem i den personlige bøn. (Konstitutionerne nr. 63)

 

 

 

 

 

Eftersom bønnen er en venskabelig samtale med Gud, "han som taler til mænd og kvinder som til sine venner og som forbliver hos dem for at drage dem til sig og give dem del i sit eget liv" foreskriver Reglen, at søstrene stadig skal bevare Herrens ord i deres ånd og i deres hjerte. De skal nøje studere og meditere over hele Den hellige Skrift - især Evangeliet  - for således at opnå kundskab om Jesus Kristus... De skal afsætte ca. en time daglig til åndelig læsning.

(Konstitutionerne nr. 80)

 

 

 

Hver enkelt må forblive alene i sin celle eller i nærheden af den, mens han grunder over Herrens lov både dag og nat (Sal. 1,2) og våger i bøn (jfr. 1.Pet. 4,7), medmindre han er optaget af andre retmæssige ting.

(Regel)

SE OGSÅ

DAGSORDEN

Åh, hvis du kunne begive dig til de dybder i min sjæl bare for et øjeblik, ville du se mig fængslet af den Skønhed, af den ufattelige Godhed. Hvor ville jeg elske at binde skabningernes hjerter sammen og at overgive dem til guddommelig Kærlighed!

St. Teresa de Los Andes

 

For at fremme den atmosfære af bøn og ensomhed som kendetegner Karmel, skal søstrene nøje iagttage tavsheden, når de ikke er nødsaget til at tale pga. nødvendige omstændigheder eller for at opfylde deres tjeneste, eller hvis de har fået priorindens tilladelse til at tale med hinanden, når der er behov for det.

Imidlertid skal arbejdet og al anden beskæftigelse være forenelig med tavsheden, så at klostret i sandhed bliver et bønnens hus.

(Konstitutionerne nr. 82)

 

 

Being prayerful does not necessarily mean saying many prayers but allowing our prayer to change us and how we relate to others. (Joseph Chalmers O.carm)

Ved det fælles bord, som er et symbol på den søsterlige enhed, skal søstrene med taknemmelighed og glæde indtage deres måltider, som er gaver af Guds Forsyn og en frugt af deres hænders arbejde

(Konstitutionerne nr. 93)

Det er den måde, vi lever vores liv på: ved at bede, arbejde og at le. Gud er kærlighed og glæde, og Han kommunikerer det til os. St. Teresa de los Andes

 

 

SKT. JOSEFS KARMEL
BRØDESKOVVEJ 46
3400 HILLERØD

 

Oh sjæl, den smukkeste af alle skabninger, som så ivrigt længes efter at kende det sted, hvor din Elskede er, for at du kan se ham og blive forenet med ham. Du er selv det tabernakel, hvor han dvæler, det hemmelige rum, hvor han har trukket sig tilbage, hvor han er skjult. Glæd der derfor og jubl for alt dit gode, og hele dit håb er dig så nær, er indeni dig. St. Johannes af Korset

email: karmel.hillerod@karmel.dk
telefon: 71323613