HISTORIE  VORT LIV  KALD  SKAPULAR  TEKSTER  MESSE  BUTIK  LINKS

 

Kirkeindvielse 29. april 2001

Indvielse af klokketårnet

16. Juli 2005

 

De uskoede nonner af Den salige Jomfru Maria af Bjerget Karmels Orden tilhører en ordensfamilie, der er udrustet med sin egen karisme for at opfylde en særlig sendelse i Kristi Mystiske Legeme.

Ordens oprindelse, dens titel "Den salige Jomfru Maria af Bjerget Karmel" samt dens ældste åndelige traditioner viser tydeligt det karmelitiske kalds marianske og bibelske karakter. ved at udvælge Den salige Jomfru Maria som Moder og værnehelgen, stiller Ordenen sig selv under hendes beskyttelse og tager hendes livs mysterium og hendes forening med Kristus som forbillede for sit gudviede liv.

I betragtningen af de ærværdige gamle fædre, i særdeleshed profeten Elias, som Ordenen betragter som sin inspirationskilde, bliver den mere bevidst om sit kontemplative kald. Det indebærer at vi opmærksomt lytter til Guds ord, og i stor ensomhed og fuldstændig frigjorthed fra verden søger efter den største skat, hans riges dyrebare perle. (Konstitutionerne nr. 1,2)

***

Vores Karmel blev grundlagt den 12. maj 1999 fra Karmelitersøstrene i Glumslöv, Sverige, som det første Karmeliternonnekloster i Danmarks historie. Allerede den 16. juli samme år indtrådte den første postulant. I løbet af de efterfølgende år har Herren kaldet flere til at tjene ham i Karmels kontemplative liv...

Vores kommunitet består p.t. af ni søstre med højtidelige løfter. Vi er af forskellig nationalitet: Dansk, Svensk, norsk Vietnamesisk, Polsk, Hollandsk, Chilensk og Ungarsk, men fællessprog er selvfølgelig dansk, som også er det sprog vi bruger i tidebønnerne.

Vigtige datoer:

12. maj 1999: De første søstre ankom til Hillerød

29. april 2001: Indvielse af klosterkirken som er viet til Regina Pacis

15. oktober 2006: Klosterindvielse med oprettelse af pavelig klausur

 

Klosterindvielse 15. okt. 2006

SKT. JOSEFS KARMEL
BRØDESKOVVEJ 46
3400 HILLERØD

 

e-mail: karmel.hillerod@karmel.dk
telefon: 71323613